Toto Slovo je fakt Boží

Čtení Bible v Brně

Čtení Bible v Brně 2023

Denisovy sady

pondělí 8. května

13:00 - 17:00 Matouš

Moravské náměstí

neděle 18. června

14:00 - 18:00 Marek

park Anthropos

neděle 17. září

14:00 - 18:00 Lukáš

MalinovskéHO náměstí

neděle 15. října

13:00 - 17:00 Jan

Čtení Bible v Brně 2023

Akce Veřejné čtení Bible v Brně se bude konat v roce 2023 od května do října. Čtenáři mohou číst z Bible, kterou si přinesou.


Brno čte Bibli vzniklo v reakci na zájem veřejnosti o čtené Boží Slovo při Celonárodním čtení Bible v roce 2009. Účelem akce je nechat ulicemi našeho města znít Boží Slovo tak, jak jej máme zapsané. Bible není pouze jedním z klenotů lidské kultury nebo historickým pramenem, je to kniha, která člověku představuje Boha a Jeho vztah k nám lidem. Dává odpověď na otázky, které si lidstvo od počátku pokládá. Jak byla stvořena Země? Jaký je náš smysl života? Hovoří také o Božím Synu, Kristu Ježíši, který je jedinou cestou k záchraně od hříchu a ta je nabízena všem lidem. Je zodpovědností každého, jestli tuto nabídku přijme nebo odmítne, možnost volby by se ale měla dostat všem.


Několikrát do roka se sejdeme na předem vybraných místech a veřejně čteme z Bible. Srdečně zveme každého, kdo by se chtěl připojit ke čtení nebo poslechu Božího Slova.


Proč a jak?

Brno čte Bibli je akce pořádaná již od roku 2009. Nejde o propagaci žádné církve, ale knihy samotné. Cílem je přiblížit nadčasové poselství Bible současné společnosti.

Chceme Bibli představit:


Těm, kteří ji nikdy nečetli,

V současném jazyce,

Jako knihu, která má co říct dnešnímu člověku,

Jako knihu, která je zdrojem hodnot, na kterých naše společnost staví,

Jako knihu, která inspirovala naši kulturu.Chceme, aby Bible byla dobře dostupná v různých formátech.


Naše vize

Původním smyslem veřejného čtení Bible bylo představení nového Překladu pro 21. století. Při příležitosti jeho vydání bylo o Velikonocích 2009 uspořádáno Celonárodní čtení Bible téměř ve stovce měst po celém Česku. Řada měst se rozhodla pro velký úspěch akci opakovat, přestože cíl původního čtení byl dosažen. V těchto městech se tak čtení Bible pomalu stává tradicí.


Jaký je tedy další cíl? Stejný, jako cíl nového překladu: Přinést lidem biblické poselství v jazyce, kterému jsou schopni rozumět. Veřejné čtení má poukázat na to, že Bible není stará, neaktuální a nesrozumitelná kniha, ale že ji máme v současné češtině, a že má co říct dnešnímu člověku. Také jde o představení Bible jako knihy, která není omezená na zdi kostelů, ale která je především knihou pro osobní život každého, kdo je ochoten ji otevřít a číst. Těm, kteří k ní ještě nenašli cestu, chceme ukázat, že to stojí za to, a také usilujeme o to, aby Bible byla každému dobře dostupná v různé podobě.


Jako lidé často bereme některé věci jako samozřejmost. Jednou z nich jsou hodnoty, na kterých naše společnost staví, jejichž základem je právě Písmo. Hodnota a svoboda člověka, pravidla lidského soužití a mnohé další morální principy, které nám připadají samozřejmé, by vůbec tak samozřejmé nebyly, kdyby neměly svůj zdroj v Bibli. Tato jedinečná kniha také inspirovala kulturu a umění všeho druhu. Rozhodně stojí za to se k ní vracet, k čemuž nás také vybízí učitel národů, Jan Amos Komenský:


„Za druhé ti odporučuji horlivou touhu ke vždy plnějšímu a jasnějšímu poznávání téže Boží pravdy... A poněvadž náš Pán radil zkoumat svatá Písma, odkazuji ti jako dědictví Boží knihu, bibli svatou, kterou s velikou pílí přeložili moji synové do češtiny z původních jazyků, kterými ji Bůh poručil psát... Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému dobrému a užitečnému vzdělání.“

(Jan Amos Komenský, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské)


Nemáte Bibli?


A Young Woman Writing in a Diary

čtení Bible v Brně

kontakt

eduard.pidra@seznam.cz

Pokud máte zájem o více informací, nebo o zasílání pravidelných informací o průběhu příprav čtení, napište nám.

Přípravný tým: Eduard Pidra, Lukáš Vítek, Zbyněk Mlýnský, Křesťanský sbor Brno